Działanie pompy ciepła.
Pompa ciepła to urządzenie wielkością i wyglądem przypominające niewielką lodówkę albo duży stojący kocioł grzewczy na gaz.
Podobnie jak on pompa ciepła służy do ogrzewania domu i przygotowywania ciepłej wody.
Dlaczego zatem nazwano ją pompą?
Bo do ogrzewania wykorzystuje ciepło, które dzięki przemianom termodynamicznym takim samym, jakie zachodzą w zwykłych lodówkach, a także klimatyzatorach przepompowuje ze źródła o niższej temperaturze do cieplejszego ośrodka.
Tym zimniejszym źródłem, tak zwanym dolnym, z którego jest odbierane ciepło, może być grunt, woda, a nawet powietrze.
Źródłem górnym, do którego ciepło jest dostarczane, jest ogrzewana przez pompę woda (rzadziej powietrze), która krąży w instalacji grzewczej.
A zatem pompa nie wytwarza ciepła, poza pewną ilością będącą efektem ubocznym działania jej sprężarki, tylko je przekazuje z dolnego do górnego źródła.
Pompa jest zasilana energią elektryczną.
Na szczęście nie potrzebuje jej dużo i dlatego ogrzewanie nią kosztuje mniej niż kotłem na gaz czy olej.